Skip to content Skip to footer

Instalacja fotowoltaiczna w firmie – sposób na dużą oszczędność

Coraz więcej firm decyduje się na instalację fotowoltaiki, jako sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej. Dach budynku skierowany na południe jest korzystny dla tego rodzaju instalacji. Przedsiębiorstwo X, średniej wielkości, płaci miesięcznie około 2500 zł za prąd, co rocznie daje 30 000 zł i 20 000 kWh zużytej energii.

Instalacja fotowoltaiczna mogłaby pokryć dużą część zapotrzebowania na energię elektryczną, co skutkowałoby obniżeniem rachunków za prąd. Według szacunków, okres zwrotu z inwestycji wynosi około 5 lat. Należy jednak pamiętać, że te dane są szacunkowe i mogą ulec zmianie zależnie od cen prądu, konsumpcji energii i innych czynników. Dodatkowo, istnieje możliwość odliczenia VAT-u, co obniża koszt inwestycji i skraca okres zwrotu.

 

Fotowoltaika w firmie a koszty uzyskania przychodu

Fotowoltaika to coraz popularniejszy sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej. Coraz częściej instalacje fotowoltaiczne stają się opcją również dla firm, szczególnie w przypadku, gdy dach budynku skierowany jest korzystnie, czyli na południe. Przyjrzyjmy się bliżej opłacalności fotowoltaiki dla biznesu na przykładzie średniej wielkości przedsiębiorstwa X.

Miesięczny rachunek za prąd w firmie X wynosi około 1000 zł, co daje roczne koszty rzędu 12.000 zł i zużycie energii na poziomie ok. 20.000 kWh. W takim przypadku instalacja fotowoltaiczna mogłaby pokryć znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną w firmie, co wpłynęłoby na obniżenie rachunków za prąd. Według szacunków, okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę dla tego przedsiębiorstwa wynosi ok. 5 lat. Trzeba jednak pamiętać, że są to dane wyłącznie szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od wzrostu cen prądu, wielkości konsumpcji własnej energii oraz innych czynników. Warto również wspomnieć o możliwości odliczenia VAT-u, co dodatkowo obniży koszt inwestycji i skróci okres zwrotu.

Finansowanie fotowoltaiki dla firm – leasing, dofinansowanie

Leasing na fotowoltaikę to rozwiązanie, które pozwala na pozyskanie paneli fotowoltaicznych bez konieczności dokonywania zakupu za gotówkę. Jest to forma finansowania, która polega na udostępnieniu przedmiotu leasingu przez leasingodawcę leasingobiorcy na określonych warunkach. W przypadku fotowoltaiki istnieją dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy.

Leasing operacyjny polega na tym, że przedmiotem umowy jest składnik majątku leasingodawcy, a leasingobiorca korzysta z niego, ponosząc koszty eksploatacji. Leasingodawca natomiast dokonuje odpisów amortyzacyjnych. VAT jest doliczany do rat leasingowych, a raty netto i opłatę wstępną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Minimalny czas trwania umowy o leasing operacyjny wynosi 4 lata.

Leasing finansowy polega na tym, że leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. VAT trzeba zapłacić z góry z pierwszą ratą, ale można go rozliczyć w kolejnym okresie. Koszty amortyzacji oraz części odsetkowej rat leasingowych można zaliczyć do kosztów. Leasing finansowy daje większą elastyczność czasową – umowa może być zawarta nawet na 12 miesięcy. Warto zastanowić się nad tym rodzajem leasingu, jeśli chcemy mieć większą swobodę w korzystaniu z paneli fotowoltaicznych, a jednocześnie chcemy obniżyć koszty eksploatacji.

Zamów bezpłatną konsultację

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Zomów kontakt w sprawie farmy fotowoltaicznej

    Bezpośredni kontakt

    Działamy na terenie całej Europy

    AZPV ul. Przedpole 1/13, 02-241 Warszawa.
    NIP: 5223224130

    © 2024. Made with passion by azpv.pl