Skip to content Skip to footer
farmy fotowoltaiczne

Projektowanie farm fotowoltaicznych

Nasza firma oferuje usługi projektowania farm fotowoltaicznych. Współpracujemy z najlepszymi projektantami na rynku i bierzemy pełną odpowiedzialność za kompleksową usługę projektową, jaką realizujemy dla Państwa.

Dobrze wykonany projekt to gwarancja sukcesu i szybkiego zwrotu inwestycji. Przykładamy szczególną uwagę do tego etapu i każdy projekt traktujemy indywidualnie by spełnić Państwa oczekiwania.

Każdy projekt jest inny, dlatego inwestycje są kompleksowo analizowane przez naszych specjalistów. Jest wiele czynników mających wpływ na finalny projekt farmy fotowoltaicznej. Najważniejszymi elementami jest dostępna powierzchnia oraz ukształtowanie terenu.

Jak wygląda proces projektowania farmy fotowoltaicznej?

Rozwój Polskiej Energetyki Odnawialnej z roku na rok nabiera tempa. Dokładamy wszelkich starań, by był to rozwój oparty na doświadczeniu i zgodny z obowiązującymi w całej Europie normami.

Dzięki ścisłej współpracy z czołowymi producentami komponentów do budowy farm fotowoltaicznych mamy możliwość projektowania i instalacji najlepszych dostępnych na rynku urządzeń, by jeszcze efektywniej wykorzystywać moc energii słonecznej

1

Dostarczenie mapy do celów projektowych

Do poprawnego wykonania projektu farmy fotowoltaicznej wymagany jest specjalistyczna mapa geodezyjna 3D – uwzględniająca powierzchnię oraz ukształtowanie terenu.

2

Spełnienie warunków przyłączenia

Operator systemu dystrybucyjnego — OSD ma 150 dni na rozpatrzenie wniosku i stwierdzenia czy warunki przyłączenia zostały spełnione.

Ważne!
Po złożeniu wniosku inwestor zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 30 zł/kW w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Ważne!
Do OSD należy dostarczyć zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni — MPZP, który potwierdzi, że na wskazanej działce/ budynku jest możliwość budowy farmy fotowoltaicznej powyżej 100 kW.

3

Uzyskanie decyzji środowiskowej

Wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej dla gruntów powyżej 1 ha oraz dla obszarów chronionych gdzie zabudowa będzie większa niż 0,5 ha.

4

Stworzenie projektu koncepcyjnego decyzji środowiskowej

Projekt koncepcyjny jest kluczowym elementem, który pozwala stwierdzić czy wizja projektantów pokrywa się z Państwa pomysłem na inwestycję. Pozwala wstępnie ocenić czas zwrotu, rozplanować rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych oraz dobrać najlepsze rozwiązanie technologiczne.

5

Stworzenie projektu budowlanego

Stworzenie projektu budowlanego jest końcowym etapem projektowania farmy fotowoltaicznej. Zawiera on wszystkie elementy wymagane w Starostwie Powiatowym, by móc starać się o pozwolenie na budowę.

Mapa Geodezyjna - Kluczowy Element Projektowania Farm Fotowoltaicznych

Dostarczenie mapy do celów projektowych jest kluczowym elementem w projektowaniu farmy fotowoltaicznej. Aby wykonać dokładny projekt, konieczne jest posiadanie precyzyjnych danych dotyczących powierzchni oraz ukształtowania terenu, na którym będzie zainstalowana farma fotowoltaiczna.

Dlatego też, specjalistyczna mapa geodezyjna 3D jest niezbędnym narzędziem, które zapewnia dokładność i skuteczność procesu projektowania.

Takie mapy są wykonane przy użyciu najnowszych technologii, dzięki czemu pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych pomiarów i danych geodezyjnych. W trakcie wykonywania mapy geodezyjnej 3D, specjaliści korzystają z różnych narzędzi, takich jak:

 • Drony
 • Tachimetry
 • Georadary

Pozwala to na zebranie bardzo precyzyjnych informacji o terenie, w tym o jego kształcie, nachyleniu oraz ewentualnych przeszkodach.

Specjalistyczne mapy geodezyjne 3D są istotne podczas projektowania farm fotowoltaicznych, ponieważ pozwalają na określenie najlepszych lokalizacji dla paneli fotowoltaicznych. Na podstawie mapy geodezyjnej specjaliści mogą wyznaczyć kierunki największego nasłonecznienia, uniknąć przeszkód, takich jak drzewa lub budynki, które mogą rzucać cień na panele, oraz ustalić optymalne rozmiary i rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych.

Dzięki mapom geodezyjnym projektanci są w stanie stworzyć dokładny projekt farmy fotowoltaicznej, który pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajności i minimalnego kosztu produkcji energii. Jest to bardzo istotne w kontekście inwestycji w energię odnawialną, ponieważ projekt musi być nie tylko skuteczny, ale również opłacalny.

W związku z powyższym, dostarczenie mapy geodezyjnej 3D jest jednym z pierwszych etapów projektowania farmy fotowoltaicznej. Pozwala to na dokładne określenie wymagań projektowych, które są niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu projektowania i instalacji farmy fotowoltaicznej.

Jak spełnić warunki przyłączenia do sieci na etapie projektowania farm fotowoltaicznych?

Wymagania związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej nie kończą się jedynie na złożeniu wniosku i spełnieniu wymagań operatora. W ramach procesu przyłączenia, inwestor jest również zobowiązany do wykonania szeregu prac i dostarczenia dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

Wymagania techniczne związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej dotyczą przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz dostarczenia energii o odpowiedniej jakości. W ramach tych wymagań, inwestor musi wykonać m.in. specjalistyczne badania i pomiary instalacji fotowoltaicznej, a także dostosować jej parametry do wymogów operatora systemu dystrybucyjnego.

Innym ważnym elementem procesu przyłączenia jest podpisanie umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego, która określa warunki techniczne, finansowe i organizacyjne związane z dostarczaniem energii do sieci. Umowa ta reguluje m.in. sposób rozliczania energii, koszty związane z przyłączeniem oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody związane z działaniem instalacji.

Należy pamiętać, że proces przyłączenia do sieci dystrybucyjnej może być czasochłonny i skomplikowany. Wymaga to skrupulatnego przygotowania dokumentacji i wykonania szeregu prac, a także współpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces przyłączenia. Jednak po spełnieniu wszystkich wymagań, farma fotowoltaiczna może zacząć dostarczać energię do sieci, co stanowi ważny krok w rozwijaniu energetyki odnawialnej w Polsce.

W AZPV jesteśmy świadomi, że spełnienie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej może być dla Ciebie skomplikowane i czasochłonne. Dlatego jako firma zajmująca się projektowaniem farm fotowoltaicznych oferujemy naszym inwestorom kompleksową usługę, obejmującą przygotowanie dokumentacji, wypełnienie wniosków oraz kontakt z operatorem systemu dystrybucyjnego. Dzięki temu masz pewność, że cały proces spełnienia warunków przyłączenia zostanie przeprowadzony w sposób profesjonalny i zgodny z wymaganiami OSD. Nasze doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego projektu zapewniają Ci sukces i szybki zwrot inwestycji.

Jak uzyskać decyzję środowiskową na etapie projektowania farmy fotowoltaicznej?

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest kluczowym etapem w projektowaniu farm fotowoltaicznych. Wymagane jest ono dla gruntów powyżej 1 hektara oraz dla obszarów chronionych, gdzie zabudowa będzie większa niż 0,5 hektara. Decyzja środowiskowa dotyczy oceny wpływu inwestycji na środowisko, w tym na glebę, wodę, powietrze oraz faunę i florę.

W AZPV wiemy, że proces uzyskiwania decyzji środowiskowej może być skomplikowany. Dlatego zajmujemy się tym za Ciebie! Nasz zespół specjalistów przygotuje stosowną dokumentację, która będzie zgodna z wymaganiami prawnymi. Będziemy dbać o szczegółową ocenę wpływu inwestycji na środowisko oraz wskazywać sposoby minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska.

W trakcie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej, współpracujemy z różnymi instytucjami, takimi jak wojewódzki inspektorat ochrony środowiska czy generalna dyrekcja ochrony środowiska. Dzięki temu możesz skupić się na innych ważnych aspektach Twojego projektu, a my zajmiemy się uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest kluczowe w projektowaniu farm fotowoltaicznych, ponieważ pozwala na dokonanie oceny wpływu inwestycji na środowisko oraz zapewnia, że inwestycja jest zgodna z wymaganiami prawnymi i etycznymi. Dzięki naszemu wsparciu, inwestycja ta ma również pozytywny wpływ na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia powietrza.

Projekt koncepcyjny - kluczowy etap w projektowaniu farm fotowoltaicznych

Stworzenie projektu koncepcyjnego decyzji środowiskowej to kluczowy etap w projektowaniu farm fotowoltaicznych. Projekt koncepcyjny to wstępny projekt, który pozwala na ocenę zgodności wizji projektantów z pomysłem inwestora na farmę fotowoltaiczną. Jest to istotne, ponieważ pozwala na wstępną ocenę czasu zwrotu inwestycji oraz określenie najlepszego rozwiązania technologicznego.

W ramach projektu koncepcyjnego, nasi specjaliści zajmują się m.in. rozplanowaniem rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie najlepszego miejsca na farmę fotowoltaiczną, które pozwoli na uzyskanie maksymalnej wydajności i minimalnego kosztu produkcji energii. Projekt koncepcyjny umożliwia również dobranie najlepszego rozwiązania technologicznego, które będzie odpowiadać potrzebom inwestora.

Stworzenie projektu koncepcyjnego decyzji środowiskowej jest ważnym etapem w projektowaniu farm fotowoltaicznych. Projekt koncepcyjny umożliwia dokładną ocenę wizji projektantów i inwestora, co pozwala na uzyskanie jak największej wydajności i minimalnego kosztu produkcji energii. Dlatego też, jest to etap, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego zespołu, który zajmie się stworzeniem projektu koncepcyjnego decyzji środowiskowej.

Stworzenie projektu budowlanego na etapie projektowania farmy fotowoltaicznej

Stworzenie projektu budowlanego jest niezbędnym etapem w procesie projektowania i budowania farmy fotowoltaicznej. Projekt ten jest zbiorem dokumentów, które zawierają szczegółowy opis i plany dotyczące budowy oraz instalacji paneli słonecznych i innych elementów składowych farmy fotowoltaicznej. Projekt budowlany musi zostać zatwierdzony przez odpowiednie władze i instytucje, a w szczególności przez Starostwo Powiatowe, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Projekt budowlany musi zawierać szczegółowe plany techniczne, które obejmują m.in.:

 • projekt układu paneli słonecznych,
 • sieć kablową i plany układu przewodów,
 • specyfikacje techniczne elementów składowych,
 • plany dotyczące systemu osłon przeciwsłonecznych i ochrony przed wiatrem,
 • plany dotyczące podłączenia farmy do sieci energetycznej.

Ponadto, projekt budowlany musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z normami technicznymi. W przypadku farm fotowoltaicznych, projekt musi uwzględniać również wymagania związane z uzyskiwaniem certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej.

Stworzenie projektu budowlanego jest procesem wymagającym zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin, w tym inżynierów, architektów, geodetów oraz prawników. Projekt ten musi być dokładnie przemyślany i zgodny z wymaganiami, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną budowę farmy fotowoltaicznej.

W skrócie, stworzenie projektu budowlanego to kluczowy etap w budowie farmy fotowoltaicznej. Projekt musi być zatwierdzony przez odpowiednie władze i instytucje, aby móc rozpocząć budowę. Wymaga to dokładnego i szczegółowego planowania, wdrażania przepisów oraz współpracy z różnymi specjalistami, aby zapewnić sukces projektu.

Zamów bezpłatną konsultację

Projektowanie farm fotowoltaicznych

Projektujemy innowacyjne i wydajne farmy fotowoltaiczne, które przekształcają moc słońca w czystą energię dla Twojej firmy.

Instalacja farm fotowoltaicznych
Realizujemy kompleksowe instalacje farm fotowoltaicznych, dostarczając Ci profesjonalne rozwiązania na miarę Twoich potrzeb energetycznych.
Monitoring farm fotowoltaicznych
Oferujemy ciągły monitoring i zarządzanie Twoją farmą fotowoltaiczną, zapewniając optymalne wykorzystanie energii słonecznej oraz stałe wsparcie techniczne
Termowizja farm fotowoltaicznych

Wykorzystując nowoczesną termowizję, diagnozujemy i utrzymujemy sprawność Twojej farmy fotowoltaicznej, zapewniając jej długotrwałe i efektywne działanie.

Pływające farmy fotowoltaiczne​

Specjalizujemy się w projektowaniu i instalacji pływających farm fotowoltaicznych, umożliwiając wykorzystanie powierzchni wodnych dla zrównoważonej produkcji energii słonecznej.

Kafarowanie farm fotowoltaicznych​

Oferujemy usługę kafarowania, dzięki której stabilnie i trwale montujemy farmy fotowoltaiczne, dostosowując się do specyfiki terenu i warunków gruntowych na Twojej działce.

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Kompleksowo realizujemy inwestycje związane z farmami fotowoltaicznymi, począwszy od pierwszych etapów projektowania, przez dokładne planowanie i dostawę odpowiednich materiałów, aż po profesjonalny montaż i regularny serwis, gwarantując tym samym wysoką jakość i niezawodność każdej instalacji.

Generalny wykonawca farm fotowoltaicznych

Zomów kontakt w sprawie farmy fotowoltaicznej

  Bezpośredni kontakt

  Działamy na terenie całej Europy

  AZPV ul. Przedpole 1/13, 02-241 Warszawa.
  NIP: 5223224130

  © 2024. Made with passion by azpv.pl